Tình hình bệnh sốt xuất huyết ở thành phố Dĩ An tiếp tục diễn hết sức phức tạp. Hiện nay, số người tử vong vì sốt xuất huyết của thành phố Dĩ An đứng đầu tỉnh Bình Dương.