Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, Ban điều hành khu phố 2, phường Hiệp Thành, TP.TDM luôn nhận thức rõ vai trò của nhân dân, triển khai thực hiện công tác dân vận một cách đồng bộ, toàn diện, thực chất, phù hợp với thực tiễn nên từ đó đạt được hiệu quả rất thiết thực.

ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở TP.TDM

     Thực hiện phương châm hướng mạnh về cơ sở, Ban điều hành khu phố 2, phường Hiệp Thành, TP.TDM đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động phối hợp, tham gia hiệu quả vào xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Riêng về chương trình giảm nghèo bền vững, khu phố hiện chỉ còn 14 hộ thuộc diện cận nghèo. Đạt được kết quả này là nhờ: Ban điều hành khu phố luôn quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, động viên và có biện pháp hỗ trợ, giúp bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

       Với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thông qua các cuộc vận động, nhiều người dân trên địa bàn khu phố 2 cũng đã chung tay cùng với Ban điều hành khu phố chăm lo cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già neo đơn, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam...

          Bác Hồ đã từng căn dặn: “Để làm tốt công tác dân vận cần phải có nhiều hành động cụ thể, thiết thực hướng về người dân”. Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban điều hành khu phố 2 đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh xanh, sạch, đẹp ở khu dân cư, nơi công cộng, bảo vệ môi trường; vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn không mau bán lấn chiếm lòng lề đường, chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Đến nay, 100% người dân trong độ tuổi quy định làm thẻ Căn cước công dân, tiêm phòng dịch bệnh …

      Những việc làm của Ban điều hành khu phố 2, phường Hiệp Thành, TP.TDM chứng tỏ lời dạy của Bác đã được vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống, từng bước làm thay đổi cuộc sống cộng đồng. Mong rằng, những việc làm này sẽ tiếp tục được phát huy và nhân rộng, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.