Thời gian qua, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở Đảng bộ phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 ĐIỂM SÁNG TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Ở THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

Với hơn 1.000 đảng viên, sinh hoạt ở 22 chi bộ trực thuộc gồm: chi bộ khu phố, chi bộ trường học và chi bộ ngành, Đảng bộ phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng đến mục tiêu xây dựng phường theo hướng “văn minh, giàu đẹp và hiện đại”. Với phương châm, học và làm theo tấm gương, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thiết thực, Đảng ủy phường thường xuyên quán triệt những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng cũng rất quan tâm đến các chi bộ trực thuộc, tổ chức các phong trào thi đua “học và làm theo Bác”, nêu gương các mô hình hay như mô hình “Góc học tập làm theo tấm gương Bác” của Trường Tiểu học Phú Hòa 3, mô hình “Câu lạc bộ liên kết nhà trọ” và mô hình “Khu phố văn minh xanh sạch đẹp” ở các khu phố…. những mô hình này đều mang lại hiệu quả tích cực, được các cấp, các ngành đánh giá cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Ghi nhớ và làm theo lời Bác Hồ dạy: “Mỗi đảng viên, cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân”, các đồng chí trong cấp ủy Đảng thường xuyên xuống cơ sở, động viên, khuyến khích đảng viên các chi bộ phát huy tính gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở khu phố, đặc biệt là người đứng đầu các chi bộ phải luôn phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Có thể nói, nhờ Đảng ủy phường Phú Hòa thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đó luôn nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cũng chính từ kết quả này mà mới đây, Đảng ủy phường Phú Hòa đã được Đảng ủy cấp trên đề xuất khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”giai đoạn 2020-2023. Đây là phần thưởng xứng đáng với những cố gắng, nỗ lực của tập thể trong thời gian qua ./.