Việc gia tăng các hoạt động giao thương, đi lại, gặp gỡ trong dịp Tết Nguyên đán được cho là một trong những yếu tố thuận lợi cho việc lây lan các tác nhân gây bệnh hô hấp, trong đó có COVID-19.