Trong những năm qua, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đối với Công an nhân dân đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục, luôn là nội dung trọng tâm đối với công tác chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng. Tại Hội nghị tổng kết phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2019 – 2023 do Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được biểu dương khen thưởng. Đoàn cơ sở Phòng cảnh sát Phòng cháy- chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hay còn gọi là Đoàn cơ sở PC07 là một trong những tập thể điển hình.