Sáng 19/4, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cùng các đại biểu Quốc hội đã có buổi giám sát Chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn Tỉnh.