Sáng 17/6, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND Tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với tiến sĩ Trương Cộng Hòa - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn nghiên cứu thực tế về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại tỉnh Bình Dương.