Sáng 19/6, Tại trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị đối thoại về cấp phép cho lao động nước ngoài với sự tham gia của đại diện hơn 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Tỉnh.