Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua " Cựu chiến binh gương mẫu" ở Bình Dương

Với phương châm “Gần cơ sở, sát hội viên” những năm qua, các phong trào “Thi đua yêu nước” do Hội Cựu chiến binh (CCB) phát động đã  thật sự phát huy được tính gương mẫu đi đầu, làm nổi bật phẩm chất bộ đội cụ Hồ. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân và tập thể điển hình với nhiều cách làm hay hiệu quả đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Hội vững mạnh cũng như góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Bằng sự chú trọng đổi mới phương pháp làm việc, đề cao trách nhiệm trong các nhiệm vụ, hoạt động phong trào gắn với phát huy các mô hình hiệu quả, Hội CCB TP.Thủ Dầu Một  là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẩu” của tỉnh Bình Dương.

Đây là một trong những mô hình tiêu biểu, nổi bật của Hội CCB thành phố TDM trong cuộc vận động CCB tham gia tích cực vào các phong trào thi đua ở cơ sở. Mô hình 3 trên 1 không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Với 3 CCB ở từng chi hội khu phố chịu trách nhiệm giúp đỡ 1 người lầm lỗi, phạm tội, hoàn lương tái nhập cộng đồng, các CCB đã góp phần tích cực vào công tác bảo vệ an ninh trật tự, sự bình yên trong cuộc sống ở khu dân cư cũng như mang đậm tình yêu thương gắn bó đoàn kết cộng đồng. Đến nay, mô hình này đã giúp đỡ được 32 cá nhân, trong đó có 16 cá nhân đã được cảm hóa và tiến bộ, có cuộc sống gia đình ổn định. Đây là 1 trong 3 mô hình mới được Hội CCB thành phố TDM đăng ký thi đua với Hội CCB tỉnh, và được đánh giá là mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, gồm: mô hình “3 trên 1”, mô hình  “Các hộ kinh doanh tự quản không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè” và mô hình “Câu lạc bộ CCB kinh doanh nhà văn hóa, an toàn, trật tự”.

Còn đây là những tuyến phố xanh sạch đẹp do các CCB tự quản, thể hiện rõ bộ mặt khang trang và văn minh đô thị. Đến nay, 14 hội cơ sở đều đăng ký với cấp ủy công trình tuyến đường, tuyến phố “Văn minh, xanh, sạch, đẹp”, “Tuyến phố văn minh” do Hội CCB quản lý. 100% cán bộ, hội viên đăng ký thi đua các nội dung gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”, đăng ký bản thân và gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, gia đình văn hóa, hội viên gương mẫu. Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, có nhiều mô hình được CCB thành phố duy trì thường xuyên, hiệu quả như: “Thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang”, “Tổ tự quản về môi trường phòng chống cháy nổ”, “Tấm lòng vàng CCB”, “Giáo dục thế hệ trẻ tại các trường học”, “CCB thành phố tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Câu lạc bộ tình nguyện cứu nạn, cứu hộ khi tham giao thông”.

 Tiếp tục phát huy truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, thời gian tới cán bộ, hội viên Hội CCB thành phố TDM sẽ tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế cải thiện đời sống, đẩy mạnh việc học tập  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Hội CCB là một tổ chức chính trị xã hội tiêu biểu.