Một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter tại vùng Tây Nam Guatemala đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về vật chất.