Một trận động đất mạnh 5,4 độ richter xảy ra ngày 18/1 đã làm rung chuyển khu vực miền Trung Italy. Trận động đất cũng kéo theo 2 dư chấn có cường độ tương đương.