Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017, cả nước có hơn 126.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 45,4% về vốn đăng ký so với năm 2016.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017, cả nước có hơn 126.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 45,4% về vốn đăng ký so với năm 2016.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh, có 48,2% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh quý I năm 2018 tốt hơn quý tư năm 2017, và gần 36% doanh nghiệp đánh giá tình hình sẽ ổn định. Dự báo, xu hướng đăng ký thành lập doanh nghiệp mới sẽ tiếp tục gia tăng trong năm 2018.

Theo phân tích, niềm tin vào thị trường và tương lai kinh doanh của các cá nhân đang tăng lên, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và đối tác song phương, đa phương ngày càng rõ rệt. Thực tế này mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp trong nước, trong đó, cơ hội xuất khẩu sẽ rộng mở hơn, việc hiện thực hóa cam kết phục vụ doanh nghiệp của Chính phủ ngày càng sâu rộng, hiệu quả.