Dự kiến vào Ngày 16/6, việc dán các đề can phản quang sẽ được cán bộ Cảnh sát giao thông  tỉnh Bình Dương thực hiện tại 2 tuyến đường trọng điểm là Quốc lộ 13 và tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn vào giờ cao điểm, buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 18 giờ