Trước nhiều ý kiến liên quan đến quyết định dừng tuyển thẳng lớp 10 đối với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, ngày 29/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi, khẳng định: Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ ban hành không có quy định tuyển thẳng đối với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.