EC nêu rõ cuộc điều tra được tiến hành với 27 sản phẩm thép không phân biệt xuất xứ đồng thời cho biết trong quá trình điều tra EU có thể sẽ tăng một số loại thuế nhập khẩu hoặc hạn chế hạn ngạch nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất của EU khi cần thiết trước tình trạng "nhập ồ ạt".