Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/8 khẳng định tất cả các bên tham gia thỏa thuận Chương trình Hành động chung toàn diện (JPCOA) sẽ vĩnh viễn cam kết với nội dung thỏa thuận bất chấp việc Tehran cáo buộc các trừng phạt mới của Mỹ là vi phạm văn kiện này.