Liên minh châu Âu (EU) đang hoàn thiện chiến lược của mình nhằm tăng cường mua sắm quốc phòng trong khối. Đến năm 2025, EU có kế hoạch sản xuất hơn 2 triệu viên đạn pháo hàng năm bằng cách sử dụng nguồn lực nội khối.

Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine, EU đang tiến hành cải tổ chính sách quốc phòng của mình. Tháng tới, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ trình bày Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng châu Âu mới. Tại phiên họp của Nghị viện Châu Âu, nơi được dành để thảo luận về an ninh và quốc phòng châu Âu, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết sẽ công bố tài liệu này trong những tuần tới.