Ngày 22/2, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bế mạc sau 2 ngày họp kín tại thành phố Rio de Janeiro. Hội nghị khẳng định sự cần thiết cải cách thể chế quản trị toàn cầu, đặc biệt là với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Nói về kết quả hội nghị, Ngoại trưởng Brazil, ông Mauro Vieira cho biết các đại biểu tham dự hội nghị nhấn mạnh vai trò quan trọng của LHQ trong việc gìn giữ hòa bình, an ninh và phát triển bền vững, tuy nhiên cần có sự cải tổ HĐBA với sự tham gia của đông đảo quốc gia hơn hiện nay. Ông cũng cho biết thêm rằng sự cải tổ không chỉ tại LHQ mà còn đối với WB, IMF và WTO.

Liên quan đến xung đột ở Trung Đông, các ngoại trưởng G20 đã bày tỏ sự ủng hộ rộng rãi giải pháp hai nhà nước, đồng thời gây thêm áp lực buộc Israel phải chấp nhận Nhà nước Palestine độc lập