Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo thống kê, tính đến hết tháng 2/2019, tức là sau 3 tháng thực hiện thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã có 8.730 đơn vị tham gia, với trên 51.500 người. Tổng số tiền

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo thống kê, tính đến hết tháng 2 /2019, tức là sau 3 tháng thực hiện thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã có 8.730 đơn vị tham gia, với trên 51.500 người. Tổng số tiền đóng bảo hiểm xã hội của nhóm đối tượng này đạt hơn 100 tỷ đồng.

Hiện có khoảng hơn 80 ngàn người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong số này, đa số được cấp giấy phép lao động, chiếm hơn 90% tổng số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Như vậy, chỉ sau hơn 3 tháng triển khai Nghị định số 143 đã có hơn 64% lao động thuộc đối tượng này tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đem lại kết quả khá khả quan.