Thống kê cho thấy số lượng gấu xám tại vùng Yellowstone hiện đã tăng lên 700 cá thể, so với 136 con vào năm 1975, thời điểm loài này chính thức được đưa vào danh sách các loài có nguy cơ bị đe dọa tại 48 tiểu bang của nước Mỹ.