Đơn đặt hàng máy móc cốt lõi của Nhật Bản giảm nhiều hơn dự báo trong tháng 4, làm gia tăng lo ngại về sự phục hồi mong manh của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.