Các thị trường đã phản ứng mạnh trước các căng thẳng leo thang tại Trung Đông.