Sáng 7/6, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh, đã chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và đề ra các giải pháp nâng cao Chỉ số PCI.