Từ tháng 6 này, phần chi trả BHXH bắt buộc cho người lao động từ phía người sử dụng lao động được giảm 0,5%. Chủ trương này được sự đồng tình cao từ phía người sử dụng lao động , đặc biệt là các doanh nghiệp có đông lao động.

Từ tháng 6 này, phần chi trả BHXH bắt buộc cho người lao động từ phía người sử dụng lao động được giảm 0,5%. Chủ trương này được sự đồng tình cao từ phía người sử dụng lao động , đặc biệt là các doanh nghiệp có đông lao động.

 

Theo quy định, từ ngày 1/6/2017, mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động hằng tháng từ 1% xuống còn 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động. Căn cứ vào mức đóng mới, tỉ lệ đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp) của doanh nghiệp sẽ giảm từ 22% xuống còn 21,5%, tương ứng với số  tiền giảm khoảng 3.000 tỉ đồng/năm. Đây là sự hỗ trợ rất thiết thực và kịp thời danh cho doanh nghiệp từ phía Nhà nước.

 Giảm tỉ lệ đóng BHXH bắt buộc nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí để tái đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp sử dụng đông lao động như: may mặc, da giày, chế biến gỗ hay điện tử… Dù tỉ lệ giảm không lớn, nhưng đây chính là sự quan tâm, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Theo cơ quan BHXH, mặc dù giảm tỉ lệ đóng, nhưng quyền lợi, mức thụ hưởng các chính sách BHXH liên quan của người lao động vẫn được đảm bảo.

Sự hỗ trợ từ phía Nhà nước dành cho doanh nghiệp đã được các nhà hoạch định chính sách tính toán hợp lÝ, đảm bảo sự hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, động viên doanh nghiệp tuân thủ, tham gia BHXH một cách đầy đủ, góp phần đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.