Sáng 28/3, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã khảo sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tại Thị xã Bến Cát.