Nhà nghiên cứu Yosi Romano ở Anh đã phát minh ra gối đỡ đầu Brizi sử dụng cho xe đẩy của trẻ nhỏ được trang bị cảm ứng và một hệ thống lọc có thể giảm lượng khí ô nhiễm xung quanh.