Chiều 25/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành và Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Xuân chủ trì hội nghị.