Với 350 phiếu ủng hộ và 80 phiếu chống, tỷ lệ ủng hộ dự thảo đã vượt xa con số cần thiết là 2/3 số phiếu.

Hạ viện Mỹ ngày 8/12 đã thông qua dự thảo Đạo luật ủy quyền quốc phòng cho tài khóa 2023 trị giá 847 tỷ USD, cao hơn 45 tỷ USD so với đề xuất của Tổng thống Joe Biden.

Với 350 phiếu ủng hộ và 80 phiếu chống, tỷ lệ ủng hộ dự thảo đã vượt xa con số cần thiết là 2/3 số phiếu. Dự thảo Đạo luật ủy quyền quốc phòng bao gồm 817 tỷ USD cho Lầu Năm Góc và 30 tỷ USD cho các hoạt động hạt nhân do Bộ Năng lượng Mỹ chịu trách nhiệm giám sát. Đạo luật ủy quyền quốc phòng là một trong những đạo luật quan trọng mà Quốc hội Mỹ phải thông qua hằng năm, thu hút sự quan tâm của dư luận. Đạo luật đề cập tới mọi vấn đề liên quan đến quốc phòng, từ việc tăng lương cho binh lính đến số lượng tàu, thuyền hoặc máy bay được trang bị. Do đây là đạo luật buộc phải thông qua, nên các nghị sĩ thường coi đạo luật này là phương tiện để đưa ra một loạt sáng kiến./.