Ông nhấn mạnh cuộc đối thoại liên Triều là nhằm hướng tới đối thoại về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Moon Jae-In cũng nêu rõ sẵn sàng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, nếu như các điều kiện thích hợp được đáp ứng.