Đây là ngày Mặt Trời đạt tới điểm tận cùng phía Bắc trên bầu trời Trái Đất, và cũng là ngày theo truyền thống đánh dấu một sự thay đổi mùa - từ mùa Xuân sang mùa Hè ở Bắc Bán cầu và từ mùa Thu sang mùa Đông ở Nam Bán cầu.