HĐBA cũng lo ngại sâu sắc về sự an toàn của hàng nghìn người dân sống ở thành phố Palmyra và lên án mạnh mẽ các hành động khủng bố mà IS đang tiến hành tại Syria. Các nước ủy viên HĐBA nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa thủ phạm ra trước công lý, cũng như cần phải đánh bại IS.