Sáng 16/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh Bình Dương có buổi giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu huyện Dầu Tiếng.

Sáng 16/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh Bình Dương đã có buổi giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu huyện Dầu Tiếng.

Rừng phòng hộ Núi Cậu huyện Dầu Tiếng có trên 3.652 ha, nằm trên địa bàn 2 xã Minh Hòa và Định Thành. Thời gian qua, Ban quản lý rừng đã xây dựng phương án lập hồ sơ giao khoán để quản lý theo Luật đất đai và Luật bảo vệ phát triển rừng. Cụ thể, đã lập và đổi được 220 hồ sơ với diện tích trên 773ha. Về cho thuê môi trường rừng, đầu năm 2018, Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng đã ký kết hợp đồng cho Công ty Cổ phần đầu tư Xuân Cầu Bình Dương thuê môi trường rừng để thực hiện dự án trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, kết hợp với phát triển du lịch, phát triển vườn thú hoang dã với diện tích trên 535ha. Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý hồ sơ giao khoán rừng chưa được chặt chẽ do hồ sơ không đầy đủ, không có bản đồ gốc; công tác kiểm tra giám sát bảo vệ rừng và đất rừng trước đây chưa thường xuyên, dẫn đến các hộ gia đình và cá nhân đã tự đầu tư trồng cây, xây dựng nhà ở và nhà xưởng trái quy định. Hiện trong rừng vẫn còn 5 hộ xây dựng trang trại chăn nuôi và xưởng thu mua chế biến mủ cao su chưa được giải tỏa, di dời ra khỏi rừng phòng hộ.

Tại buổi giám sát, ông Nguyễn Tầm Dương – trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh đã ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu về các giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập trong quá trình quản lý, sử dụng đất được giao và thuê rừng, đồng thời đề nghị huyện Dầu Tiếng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng và sự hưởng lợi về rừng cho người dân; cũng như thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới.