Nhờ làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh, xây dựng thương hiệu, nhiều trường nghề ở Bình Dương ngày càng được các bạn trẻ trong và ngoài Tỉnh lựa chọn, đăng ký học. Hầu hết học sinh, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học nghề đều có được việc làm ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu công việc đặt ra của các nhà tuyển dụng.