Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền con người phải luôn gắn liền với chăm lo đời sống Nhân dân. Đây không chỉ là đấu tranh giành quyền độc lập dân tộc mà còn là vấn đề giải quyết những lợi ích liên quan đến cuộc sống thường ngày của mỗi người dân, như ăn, ở, học hành, đi lại, và hưởng thụ văn hóa mới… Vậy cụ thể tư tưởng HCM về vấn đề này là gì? Và ngày nay chúng ta cần làm như thế nào để hiện thực hóa ước nguyện của Bác. Đây chính là nội dung Tiến sĩ Vũ Trung Kiên – Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II sẽ chia sẻ trong chương trình.