Với người khuyết tật, nghề nghiệp và việc làm không chỉ là vấn đề kinh tế đơn thuần mà còn có tác động tích cực đến sự tự chủ, tự tin, khẳng định giá trị bản thân và hòa nhập cộng đồng. Bình Dương đang thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính và các ưu đãi đối với các cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật, nhằm thúc đẩy công tác dạy nghề cho đối tượng này. Các cơ sở dạy nghề dành riêng cho người khuyết tật được ưu tiên cấp địa điểm thuận lợi, được hỗ trợ vốn, cấp kinh phí đào tạo, miễn giảm thuế, được vay vốn với lãi suất ưu đãi, ưu tiên đầu tư, bảo đảm định mức kinh phí đào tạo...