Với sự lãnh đạo và chỉ đạo của Công an thành phố Dĩ An về việc làm các thủ tục cấp căn cước công dân. Trong thời gian qua, công an phường Dĩ An đã tổ chức triển khai thực hiện cho tất cả các đối tượng theo đúng quy định. Trong đó có việc hỗ trợ người già, neo đơn đến làm căn cước công dân tại nhà.