Trẻ khuyết tật là một thiệt thòi rất lớn mà ngay từ khi mới chào đời các bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Ngày nay, với sự phát triển của xã hội thì trẻ khuyết tật được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn, các em được đến trường, được học tập, được vui chơi. Nhiều Trường dạy học cho trẻ khuyết tật cũng ra đời để dạy nghề cho các em, dạy các kỷ năng sống để giúp em có thể hòa nhập tốt với cộng đồng.