Wiltshire đã từng vẽ nên rất nhiều thành phố nổi tiếng mà anh đã đi qua, trong đó có London, Los Angeles, Sydney và Hong Kong, nhưng anh thích đến thăm New York và tìm thấy nguồn cảm hứng về kiến trúc và cách bố trí khung cảnh ở nơi này. Wiltshire đã ký tên vào bản vẽ nền trời thành phố New York do chính anh phác họa trong 5 ngày liên tiếp ở tầng 80 của tòa nhà Empire State tại thành phố này.