Sáng 31/3, tại Bình Dương, Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo Phát triển nhà ở xã hội – Góc nhìn từ doanh nghiệp. Tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Trường Nhật Phượng và các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp xây dựng trong và ngoài tỉnh.