Mặc dù sinh ra trong một gia đình khó khăn, không có điều kiện như các bạn cùng trang lứa nhưng em vẫn luôn là học sinh giỏi nhiều năm liền, luôn cố gắng tự học và giúp các bạn cùng học, đặc biệt em luôn đạt giải cao trong các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, em là Nguyễn Thị Thùy Dương, học sinh lớp 4/2  Trường Tiểu học Dĩ An C, tx Dĩ An - Bình Dương.