Sáng 9/1, Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) giới thiệu nhân sự để các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố xem xét bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Sáng 9/1, Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) giới thiệu nhân sự để các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố xem xét bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Trọng Ân-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Bí thư Đảng ủy phường Phú Cường giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tán thành chiếm  tỷ lệ 95%.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng Ban Pháp chế, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thành phố và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, ông  Lê Hồng Thông-Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trúng cử Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.TDM, bà  Bùi Dương Phương Thảo, trúng cử chức danh Phó Trường Ban Kinh tế-Xã hội HĐND, bà Lê Thị Minh Tâm-Trưởng Phòng Nội vụ được bầu bổ sung làm thành viên Ủy ban nhân dân TP.TDM.

Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các chức danh Trưởng Ban Pháp chế, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.