Sáng 14/3, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá việc đo lường xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Sáng 14/3, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá việc đo lường xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chủ trì đầu cầu Hà Nội có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính Phủ, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ và Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ chính trị - Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam. Chủ trì đầu cầu tỉnh Bình Dương có đồng chí Trần Thanh Liêm – Phó bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh BD.

Chương trình tổng thể nhà nước cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 đặt ra mục tiêu quan trọng đối với công tác cải cách hành chính là đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 60% vào năm 2015 và trên 80% vào năm 2020. Thực hiện mục tiêu trên, năm 2015 Bộ nội vụ đã chủ trì phối hợp với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam lần đầu tiên triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trên phạm vi cả nước. Tính đến tháng 12/2016, theo thống kê ban đầu của Bộ nội vụ đã có 4 bộ, ngành, 32 tỉnh thành phố triển khai và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Với 6 thủ tục hành chính được chọn để triển khai là cấp giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh và chứng thực. Trong đó đã lấy ý kiến người dân, tổ chức về các nội dung như tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, công chức phục vụ và kết quả giải quyết, qua đó đã có 74,4% đến 89,5% hài lòng chung về toàn bộ quá trình giải quyết ở 6 thủ tục hành chính.

                                                 Văn Quang – Văn Việt