Sáng 16/4, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Cạnh tranh.

Sáng 16/4, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Cạnh tranh. Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Luật cạnh tranh gồm 10 chương, 123 Điều, quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.

Tại hội nghị, các Đại biểu đã cho ý kiến đóng góp về dự thảo Luật. Góp ý về Điều 3 (giải thích từ ngữ), một số đại biểu đề nghị trong ban soạn thảo xem lại câu từ, đề nghị quy định rõ ràng “bất hợp lý; đáng kể; có thể; tiết lộ-bộc lộ” và sử dụng từ ngữ kinh tế. Góp ý về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đại biểu nêu ý kiến Chính phủ phải quy định chi tiết hành vi nào là hành vi không lành mạnh. Trong Chương VIII (tố tụng cạnh tranh), Điều 6 (Chính sách của Nhà nước về cạnh tranh), đại biểu ý kiến cần bổ sung thêm nghiêm cấm cạnh tranh không lành mạnh; Điều 84 (thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh), đại biểu ý kiến cần bổ sung thời hạn ban hành quyết định kiểm tra;…

Những ý kiến đóng góp được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và tổng hợp trình Quốc hội trong thời gian tới.