Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Bàu Bàng đã tập trung lãnh đạo, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân ở 43 ấp và khu phố tích cực thực hiện 3 phong trào thi đua lớn. Với sự quyết tâm cao, bản tính cần cù, tinh thần đoàn kết, hàng ngàn hội viên nông dân của huyện Bàu Bàng đã đưa các phong trào, hoạt động của Hội phát triển mạnh mẽ và đạt hiệu quả thiết thực.