Nằm trong khuôn khổ Chương trình Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2022 (Techfest Quốc gia 2022); Sáng nay, tại Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo chuyên sâu về phát triển các tổ hợp đổi mới sáng tạo, Trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh theo mô hình mở. Dự và chủ trì Hội thảo có Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện lãnh đạo các Viện, Trường Đại học danh tiếng, các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế.