Sáng 23/2, Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Bình Dương”.