Sáng 21/6, Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với Hiệp hội Giáo dục và Giao lưu châu Á - AAEE Nhật Bản tổ chức hội thảo khoa học quốc tế“Giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực và phát triển kinh tế xã hội địa phương - Thực tiễn các nước và gợi ý cho Việt Nam”.