Nhân kỷ niệm 23 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 – 28/6/2024, sáng nay, huyện Bắc Tân Uyên tổ chức Hội thi“Gia đình Văn hóa - Thể thao tiêu biểu” năm 2024.