Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng.