Chiều 22/4, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2021-2025, chủ trì họp xét công nhận xã Phú An, thị xã Bến Cát đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Văn hóa năm 2023.